Các hoạt động ý nghĩa chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường THPT Kim Bình

Các hoạt động ý nghĩa chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường THPT Kim Bình